Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Aktualności

14 listopada 2022Ponawiamy prośbę o e-maile uczniów

Szanowni Państwo,

 

Prosimy o jak najszybsze przesłanie adresów e-mail uczniów, którzy dostali się do etapu okręgowego – oczywiście tych Opiekunów, którzy jeszcze tego nie zrobili. Tym, którzy zrobili – serdecznie dziękujemy!

 

Do przygotowania testu na platformie do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej obligatoryjne jest wygenerowanie loginów oraz haseł dla uczestników – niezbędne są do tego właśnie adresy e-mail uczniów.

Szczegóły
31 października 2022Komunikat OWH

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz dziękujemy za przesłanie protokołów z etapu szkolnego XIV edycji OWH. Powoli przygotowujemy test na platformie do etap okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Do tego celu – aby wygenerować i przesłać loginy oraz hasła dla uczestników – niezbędne są adresy e-mail uczniów, którzy dostali się do etapu okręgowego.

Szczegóły
21 października 2022Literatura OWH 2022/2023

Temat przewodni – Turystyka odpowiedzialna(zrównoważona)

Graja-Zwolińska S., Nowak P., Hotele przyjazne środowisku – utopia czy rzeczywistość? Studium przypadku miasta Poznania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2020, nr 392, s. 7–18.

Jurczuk A., Idea zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie sieci Radisson Blu, „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 2020, t. 10, s. 183–190.

Kalinowska-Żeleźnik A., Eco eventy – zrównoważone produkty turystyki biznesowej w: Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany
rozwoju turystyki
. Tom VITurystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 43–50.

Kapera I., Rozwój zrównoważony w hotelarstwie – między teorią a praktyką  w Polsce, „Turyzm” 2018, nr 28 (2), s. 25–32.

Kazimierczak M., Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce? w: Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany
rozwoju turystyki
. Tom VITurystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 9-18.

Kłos A., Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2013, nr 1(11), s. 147–165.

Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe w: Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany
rozwoju turystyki
. Tom VITurystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 19–29.

Kulczyk S., Bajtyngier A., Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2012, s. 7–30. [Rozdział 1. Odpowiedzialność - nowy (?) trend w turystyce].

Niezgoda A., Janczak K., Patelak K., Ekspertyza na temat wytycznych w zakresie zrównoważonej turystyki, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Activ Group, Łódź 2020, s. 6–47.

Plebańczyk K., Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 10, s. 23–38

https://enjoyyourstay.pl/hotele-ekologiczne/

https://lepszyhotel.pl/kodeks-etyki-hotelarza-pobierz/

https://magazyn.travelist.pl/zrownowazona-turystyka-top-10-hoteli-eko-w-polsce/

https://natura.ceo.org.pl/turystyka-zrownowazona/

https://zpe.gov.pl/b/jak-w-turystyce-stosowac-zasady-zrownowazonego-rozwoju/PugyL17TB/

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia