Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Formularz zgłoszeniowy oraz protokół z eliminacji szkolnych OWH

 


 

Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej następuje do 1 października każdego roku
(Regulamin OWH Załącznik nr 3: Harmonogram poszczególnych etapów Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025)


Protokół z eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Do etapu okręgowego OLIPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Dodaj kolejnego ucznia

Dodatkowe informacje:

Informacje o opiekunie,który przyjedzie z młodzieżą na eliminacje okręgowe:

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia