Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Patronaty Honorowe

Patronat honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Patronat honorowy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Patronat honorowy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat honorowy Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Patronat honorowy Prezydenta Bydgoszczy

Patronat honorowy Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

Patronat honorowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia