Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Sponsorzy

Sponsorzy

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej jest współfinansowana ze środków MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, których laureaci i finaliści są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia