Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Witamy

Aktualności:

22.02.2017

W imieniu patrona akademickiego – Katedry Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy zapraszam na otwarte wykłady z ekspertami rynku turystycznego. Zgłoszenia obecności
w celach organizacyjnych proszę o przesłanie na e-mail agnieszka.walczak@byd.pl

Wykłady odbywają się w siedzibie w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, w budynku K, aula K1 w godzinach 10:45-13:45

03.02.2017

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Głównego  Komitetu   Olimpiady   Wiedzy   Hotelarskiej,  do Etapu Centralnego przechodzi 39 uczniów z najlepszymi wynikami (13 uczniów uzyskało ten sam wynik (44 punktów), a nie jak stanowi Regulamin OWH 30 uczniów (§4 Przebieg Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej). Wobec naszej decyzji bierzemy na siebie duży trud organizacyjny, gdyż dobro uczniów jest dla nas najważniejsze.

Lista uczniów z punktami po rozgrywkach etapu okręgowego który odbył się we wtorek 10.01.2017 r. oraz lista uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego IX OWH 2017 do pobrania

Serdecznie gratulujemy uczniom a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu wiedzy zawodowej. 

W związku z formalnym zgłoszeniem od opiekunów uczniów wątpliwości do dwóch pytań, zostały one usunięte a prace jeszcze raz sprawdzone – dlatego mogą się różnić liczbą punktów od tych które uczestnicy poznali na ogłoszeniu wyników podczas etapu okręgowego.

Jednocześnie finalistów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy na etap centralny (3-6 kwietnia br.). Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków MSiT oraz organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.

W celach organizacyjnych prosimy o przysłanie na e-maila olimpiada.hotelarska@wp.pl danych opiekuna (imię, nazwisko i telefon kontaktowy), który przyjedzie wraz z uczniem.

 

21.12.2016 

Etap okręgowy IX OWH (rok szkolny 2016/17) odbędzie się w dziewięciu okręgach na terenie całego kraju we wtorek 10 stycznia 2017 o godzinie 12:00.

Zawody II stopnia (etapu okręgowego) przeprowadzone będą w w odpowiednich siedzibach okręgów.

sprawy organizacyjne:

1. termin przeprowadzenia II etapu OWH: 10.01.2017

2. godzina rozpoczęcia II etapu OWH: godz. 12:00

3. godzina stawienia się uczestników II etapu OWH: godz. 11:15

4. czas trwania II etapu OWH: 90 minut

5. wymagany jest od uczestnika II etapu OWH dokument potwierdzający tożsamość: legitymacja szkolna lub dowód osobisty

 

adresy placówek, gdzie będzie odbywał się etap okręgowy do pobrania

 

15.12.2016 

Dziękujemy za przesłanie protokołów i zgłoszenia uczniów do II etapu OWH. Proszę o sprawdzenie i niekiedy o uzupełnienie danych uczniów i opiekunów  do pobrania

W przypadku pytań do zestawiania prosimy o kontakt: e-mail: olimpiadahotelarska@byd.pl

Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości przesyłania propozycji pytań do zadań testowych na adres bankpytan@byd.pl  Pytania te zostają przekazane do pracowników naukowych WSG w Bydgoszczy, którzy odpowiadają za przygotowanie testów na etap okręgowy i centralny.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które pytania do nas już wysłały.

7.11.2016 

W odpowiedzi na Państwa zapytania, organizujemy seminarium na temat bieżącego tematu XI OWH „wyposażenie techniczne w hotelarstwie”. Seminarium odbędzie się w środę 7 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu.

Formularz zgłoszenia do pobrania

 

31.10.2016

Dziękujemy za zgłoszenia szkół lista do pobrania (aktualizacja 17.11.2016)

Obecnie oczekujemy na formularz (protokół) z eliminacji szkolnych (I etapu olimpiady), które zgodnie z § 9 Regulaminu OWH odbyć się powinny do 15 listopada br.  

Elektroniczne formularze znajdują się one na naszej stronie internetowej w menu: formularz zgłoszenia

W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

 

01.10.2016

Szanowni Państwo,

jak co roku, serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi, które zostały zawarte w biuletynie informacyjnym do pobrania

Przypominamy, że od VIII edycji OWH wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów: zgłoszenie szkół oraz protokół z eliminacji szklonych. Elektroniczne formularze znajdują się na naszej stronie internetowej w menu: formularz zgłoszenia http://hotelarskaolimpiada.byd.pl/index.php?id=114

Bardzo prosimy o zgłoszenia szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem do 15 października 2016 roku. Następnie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza (protokołu) z eliminacji szkolnych (I etapu olimpiady), które zgodnie z § 9 Regulaminu OWH odbyć się powinny do 15 listopada br. Termin na przesłanie (elektronicznym formularzem) danych uczniów (maksymalnie dwóch uczniów), którzy przechodzą do II etapu (okręgowego) macie Państwo do 22 listopada br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

15.07.2016

Szanowni Państwo, z przyjemnością infomujemy o założeniach IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w roku szkolnym 2016/17. 

 

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „wyposażenie techniczne w hotelarstwie” odbędzie się w następującym układzie czasowy

 

15.04.2016

Szanowni Państwo,

mamy wyniki z finału. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom a nasi Mistrzowie Wiedzy Hotelarskiej to:

Agnieszka Gwit z Zespołu Szkół Gastronomicznych im.J.Iwaszkiewicza w Bydgoszczy (wynik 159,57 punktów), opiekun Sebastian Wagner

Nicol Wojtasz z Zespołu Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego w Międzychódzie (wynik 149,80 punktów), opiekun Dariusz Kozłowski

Aneta Walorczyk z Zespołu Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego w Międzychódzie  (wynik 149,23 punktów), opiekun Dariusz Kozłowski

 

Lista wszystkich uczestników finału VIII OWH do pobrania

I miejsce Agnieszka Gwit, opiekun Sebastian Wagner

II miejsce Nicol Wojtasz, III miejsce Aneta Walorczyk, opiekun Dariusz Kozłowski

Mistrzowie, opiekunowie i komitet centralny (dr inż. Dorota Łoboda, Magdalena Marszańska)

 

 

Finaliści VIII OWH i i ich opiekunowie

06.04.2016

Szanowni Państwo, 

informujemy, że pan Witold Bańka Minister Sportu i Turystyki objął patronatem honorowym VIII Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej. do pobrania

 

05.04.2016

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej objeła patronatem honorowym VIII Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej. do pobrania

 

10.03.2016

Serdecznie zapraszamy na etap centralny (11-14 kwietnia br.) zakwalifikowanych uczniów z etapu okręgowego wraz z ich opiekunami.

Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu. Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy. Adres hotelu, w którym będzie zakwaterowanie: ZSE-H Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg Tel. 094 35 45560 http://www.ckp.info

program etapu centralnego do pobrania

 

 

18.01.2016

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki z etapu okręgowego, który odbył się w środę 13.01.2016 r. Serdecznie gratulujemy uczniom a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu wiedzy zawodowej. Do finału zostało zakwalifikowanych 30 uczniów z najlepszymi wynikami.

Lista uczniów z punktami po rozgrywkach etapu okręgowego oraz lista uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego VIII OWH 2016 do pobrania

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na etap centralny (11-14 kwietnia br.) zakwalifikowanych uczniów z etapu okręgowego wraz z ich opiekunami. Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu. Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy. Adres hotelu, w którym będzie zakwaterowanie: ZSE-H Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg Tel. 094 35 45560 http://www.ckp.info

 

23.12.2015

Etap okręgowy VIII OWH (rok szkolny 2015/16) odbędzie się w dziewięciu okręgach na terenie całego kraju w środę 13 stycznia 2016 o godzinie 12:00.

Zawody II stopnia (etapu okręgowego) przeprowadzone będą w odpowiednich siedzibach okręgów.

sprawy organizacyjne:

1. termin przeprowadzenia II etapu OWH: 13.01.2016

2. godzina rozpoczęcia II etapu OWH: godz. 12:00

3. godzina stawienia się uczestników II etapu OWH: godz. 11:15

4. czas trwania II etapu OWH: 90 minut

 

5. wymagany jest od uczestnika II etapu OWH dokument potwierdzający tożsamość: legitymacja szkolna lub dowód osobisty

 

15.12.2015

Lista zgłoszonych uczniów do II etapu OWH  do pobrania

W przypadku pytań do zestawiania proszę o kontakt: e-mail: agnieszka.walczak@byd.pl tel. 52.567 07 51 Agnieszka Walczak-Beszczyńska Przewodnicząca OWH

 

05.12.2015

Dziękujemy za przesłanie protokołów i zgłoszenia uczniów do II etapu OWH. Proszę o sprawdzenie i niekiedy o uzupełnienie danych uczniów i opiekunów do pobrania

W przypadku pytań do zestawiania proszę o kontakt: e-mail: agnieszka.walczak@byd.pl tel. 52.567 07 51 Agnieszka Walczak-Beszczyńska Przewodnicząca OWH

 

03.12.2015

Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości przesyłania propozycji pytań do zadań testowych na adres bankpytan@byd.pl  Pytania te zostają przekazane do pracowników naukowych WSG w Bydgoszczy, którzy odpowiadają za przygotowanie testów na etap okręgowy i centralny.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które pytania do nas już wysłały.

 

30.11.2015

W związku z dużym zainteresowaniem zgłoszeniami do OWH, przedłużamy termin do 4.12 br. na przesłanie protokołu (elektronicznym formularzem) z danymi uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu.

 

27.11.2015

Dziękujemy za odzew w sprawie sprawdzenia zgłoszenia szkół. Lista po aktualizacji do pobrania

 

03.11.2015

Dziękujemy za zgłoszenia szkół. Proszę o sprawdzenie, czy dana szkoła znajduje się na liście i czy są poprawne dane do pobrania

W przypadku pytań do zestawiania proszę o kontakt: e-mail: agnieszka.walczak@byd.pl tel. 52.567 07 51 Agnieszka Walczak-Beszczyńska Przewodnicząca OWH

 

20.10.2015

Dziękujemy za zgłoszenia szkół.

Obecnie oczekujemy na formularz (protokół) z eliminacji szkolnych (I etapu olimpiady), które zgodnie z § 9 Regulaminu OWH odbyć się powinny do 15 listopada br.  Dziekujemy szkołom, które już się z tego obowiazku wywiązały.

Termin na przesłanie (elektronicznym formularzem) danych uczniów (maksymalnie dwóch uczniów), którzy przechodzą do II etapu (okręgowego) macie Państwo do 22 listopada br.

Elektroniczne formularze znajdują się one na naszej stronie internetowej w menu: formularz zgłoszenia

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

 

30.09.2015

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedziami, od VIII edycji OWH wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów: zgłoszenie szkół oraz protokół z eliminacji szklonych.

Elektroniczne formularze znajdują się one na naszej stronie internetowej w menu: formularz zgłoszenia

Bardzo prosimy o zgłoszenia szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem do 15 października 2015 roku

Po tym terminie, dostępny będzie kolejny elektroniczny formularz (protokół) z eliminacji szkolnych (I etapu olimpiady), które zgodnie z § 9 Regulaminu OWH odbyć się powinny do 15 listopada br.

Termin na przesłanie (elektronicznym formularzem) danych uczniów (maksymalnie dwóch uczniów), którzy przechodzą do II etapu (okręgowego) macie Państwo do 22 listopada br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

 

 

05.05.2015

 

Szanowni Państwo,

myślami już jesteśmy przy VIII Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w roku szkolnym 2015/16. Komietet Głowny podjął uchwałę o temacie przewodnim i harmonogramie VIII OWH.

 

VIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „historia hotelarstwa” odbędzie się w następującym układzie czasowy

04.05.2015

 

Szanowni Państwo,

finał już za nami! Zapraszamy do galerii zdjęć 

 

23.04.2015

Szanowni Państwo,

mamy wyniki z finału! GRATULUJEMY!

lista do pobrania

 

22.04.2015

Szanowni Państwo,

mamy szcześliwą "15stkę" uczniów, którzy przeszli do etapu praktycznego

lista do pobrania

 

15.04.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że pani Joanna Kluzik-Rostowska Minister Edukacji Narodowej objeła patronatem honorowym VII Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej.

 

07.04.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że pan Tomasz Jędrzejczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki objął patronatem honorowym VII Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej.

list do pobrania

 

30.03.2015

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaniami do finału VII OWH (20-23.04.br.) prosimy o sprawdzenie danych osobowych uczniów, opiekunów oraz danych teleadresowych szkół.

lista do pobrania

W przypadku niezgodności danych prosimy o przesłanie poprawnych danych na e-mail: olimpiadahotelarska@byd.pl

 

18.03.2015

Szanowni Państwo,

przypominamy o etepie centralnym, który odbędzie się od poniedziałku 20 kwietnia br. (program do pobrania), na który zapraszamy zakwalifikowanych uczniów z etapu okręgowego wraz z ich opiekunami.

Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy. 

Adres hotelu, w którym będzie zakwaterowanie: ZSE-H Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg Tel. +94 35 45 560 http://www.ckp.info 

 

19.01.2015

Szanowni Państwo,

 poniżej zamieszczamy wyniki z etapu okręgowego, który odbył się w środę 14.01.2015 r.

Serdecznie gratulujemy uczniom a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu wiedzy zawodowej. 

Do finału zostało zakwalifikowanych 36 uczniów z najlepszymi wynikami (9 uczniów uzyskało ten sam wynik (47 punktów). 

Lista uczniów z punktami po rozgrywkach etapu okręgowego oraz lista uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego VII OWH 2015 do pobrania

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na etap centralny (20-23 kwietnia br.) zakwalifikowanych uczniów z etapu okręgowego wraz z ich opiekunami. Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu. Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.

Adres hotelu, w którym będzie zakwaterowanie:

ZSE-H Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 45560 http://www.ckp.info

program etapu centralnego  do pobrania

 

7.01.2015

Szanowni Państwo,

z racji powołania nowego okręgu nr 9 w Bydgoszczy, pragniemy poinformować, że rozgrywki na tym etapie odbywać się będą na terenie uczelni - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2 budynek K, aula K1 parter

Sekretariat okręgu nr 9 w Bydgoszczy znajduje się w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy, kieruje nim p.Sebastian Wagner.

siedziby okręgów do pobrania

 

8.12.2014

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego VII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę uczniów zgłoszonych i zakwalifikowanych do VII edycji OWH. Wszelkie uwagi (zmiana okręgu, uzupełniane danych) prosimy o zgłaszanie do 14 grudnia 2014 e-mailowo olimpiada.hotelarska@wp.pl

lista uczniów do pobrania

Przypominamy, że etap okręgowy odbędzie się w dziewięciu okręgach na terenie całego kraju w środę 14 stycznia 2015 o godzinie 12:00. Zawody II stopnia (etapu okręgowego) przeprowadzone będą w odpowiednich siedzibach okręgów link. Dane teleadresowe okręgów do pobrania

sprawy organizacyjne:

  1. termin przeprowadzenia II etapu OWH: 14.01.2015

  2. godzina rozpoczęcia II etapu OWH: 12:00

  3. godzina stawienia się uczestników II etapu OWH: 11:15

  4. czas trwania II etapu OWH: 90 minut

  5. wymagany jest od uczestnika II etapu OWH dokument potwierdzający tożsamość: legitymacja szkolna lub dowód osobisty

 

24.11.2014

Szanowni Państwo, ze względu na opóźnienia w przesyłaniu do nas protokołów z etapu szkolnego, lista uczniów i szkół zakwalifikowanych do etapu okręgowego w dniu 14 stycznia 2015 roku, ukaże się na stronie internetowej do 5 grudnia 2014 roku.

 

22.10.2014

Szanowni Państwo,

Ze względu na Wasze apele (dotyczące terminu etapu centralnego i daty zakończenia roku szkolnego  klas czwartych) Komitet Główny zmienił datę rozpoczęcia VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej z wtorku 21 kwietnia 2015 r. na poniedziałek 20 kwietnia 2015 r.

Nowy termin etapu centralnego VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej to 20-23 kwietnia 2015 roku (poniedziałek-czwartek)

Program ramowy VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pozostaje bez zmian:

 I dzień poniedziałek 20.04.2015 – przyjazd uczestników i odprawa przed rozgrywkami

II dzień wtorek 21.04.2015 – etap pisemny

III dzień środa 22.04.2015 – etapy praktyczne oraz uroczyste zakończenie

IV dzień czwartek 23.04.2015 – wyjazd uczestników i prace podsumowujące komitetu

 

Oczywiście oprócz potyczek hotelarskich program jak co roku będzie urozmaicony elementami rekreacyjnymi, szkoleniowymi  i rozrywkowymi.

 

26.09.2014

 

Szanowni państwo, nastąpiła zmiana terminu etapu centralnego na 21-24.04.2015 roku. Zmiana ta jest spowodowana dostępnością do usług turysyczno-hotelarskich podczas finału olimpiady.

VII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „usługi hotelarskie w środkach transportu” odbędzie się w następującym układzie czasowy

 

22.04.2014

VI OWH już za nami, powoli przygotowujemy się do kolejnej edycji.

Decyzją organizatarów  VII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „usługi hotelarskie w środkach transportu” odbędzie się w następującym układzie czasowy

 

16.04.2014

Zapraszamy do naszej galerii (zamieszczone zostały zdjęcia z etapu centralnego VI OWH 8-11.04.2014 ) oraz do sprawozdania z etapu centralnego (zakładka finał).

 

11.04.2014

Mamy Mistrzów VI OWH! GRATULUJEMY!

Magalena Polek Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

Martyna Gabriel II miejsce

Anna Kurowska III miejsce

wyniki pdf (do pobrania)

wyniki Excel (do pobrania)

 

10.04.2014

Mamy finałową "pietnastkę", która aktualnie odbywa etap praktyczny!

Trzymamy kciuki!

Nasi finaliści to:

Martyna Gabriel, Ewa Pacana, Monika Darul, Klaudia Pinda, Magdalena Mrowiec, Magalena Polek, Natalia Głogowska, Daria Łukowska, Grażyna Górska, Justyna Reszuta, Anna Kurowska, Sandra Dziaduła, Tadeusz Liberkowski, Julia Przybylska, Sandra Domagała

 

 

14.03.2014

Serdecznie zapraszamy na etap centralny zakwalifikowanych uczniów z etapu okręgowego wraz z ich opiekunami. Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.

Adres hotelu, w którym będzie zakwaterowanie:

ZSE-H Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 45560 http://www.ckp.info

 

program do pobrania

 

 

17.01.2014

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki z etapu okręgowego, który odbył się w środę 15.01.2014 r.

Serdecznie gratulujemy uczniom a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu wiedzy zawodowej. 

Lista uczniów z punktami po rozgrywkach etapu okręgowego oraz lista uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego VI OWH 2013

do pobrania

 

18.12.2013

Szanowni Państwo Opiekunowie i Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego. Wzorem poprzednich edycji OWH nie zawiadamiamy pisemnie Państwa o zakwalifikowaniu uczniów do etapu okręgowego oraz o terminie i miejscu rozgrywek.

Informacje pozyskanie przez Państwa z oficjalnej strony Olimpiady są dla nas wszytkich wiążące. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

16.12.2013

 

Etap okręgowy odbędzie się w ośmiu okręgach na terenie całego kraju w środę 15 stycznia 2014 o godzinie 12:00. Zawody II stopnia (etapu okręgowego) przeprowadzone będą w odpowiednich siedzibach okręgów. Dane teleadresowe okręgów do pobrania

sprawy organizacyjne:

1. termin przeprowadzenia II etapu OWH: 15.01.2014

2. godzina rozpoczęcia II etapu OWH: 12:00

3. godzina stawienia się uczestniów II etapu OWH: 11:15

4. czas trwania II etapu OWH: 90 minut

5. wymagany jest od uczestnika II etapu OWH dokument potwierdzający tożsamość: legitymacja szkolna lub dowód osobisty 

 

15.12.2013

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego VI edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

do pobrania

 

4.11.2013

 

Lista szkół zgłoszonych do VI edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

do pobrania

 

4.09.2013

Z przyjemnością informujemy o VI edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

VI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych” odbędzie się w następującym układzie czasowym:

 

Serdcznie zapraszamy do udziału!

 

 

Archiwum:

23.04.2013 R.

V Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - etap centralny wyniki

W dniach 16-19 kwietnia 2013 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu odbył się Etap Centralny V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Pierwszy etap zmagań polegał na rozwiązaniu testu teoretycznego z wiedzy hotelarskiej, drugi - sprawdzał umiejętności praktyczne uczestników w zakresie obsługi gościa w recepcji i obsługi konsumenta w restauracji. Dla uczestników V OWH zorganizowano prezentację i wykłady firmy VOIGT (prowadzenie mgr inż. Adam Góra) oraz atrakcyjny program turystyczno-krajoznawczy.

Po serii konkursowych zadań Komisja wyłoniła troje zwycięzców. Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej została Magdalena Włodarska  z Zespołu Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (opiekun: Jadwiga Pietras) ilość punktów: 156,15. Pierwszym Wicemistrzem ogłoszono Aleksandrę Kurczyńską z Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego w Legnicy ilość punktów: 150,20 (opiekun: Anna Kasprowska), a Drugim Wicemistrzem Ewelina Bidnyk z Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego w Legnicy ilość punktów: 145,92 (opiekun: Anna Kasprowska).

Poza atrakcyjnymi nagrodami (m.in. w postaci tabletów, laptopów, kamer cyfrowych, aparatów fotograficznych, albumów etc.) mistrzowie otrzymali indeksy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zapewniające udział w specjalnym programie stypendialnym „Uczelnia Liderów” gwarantującym bezpłatne studia na Wydziale Studiów Stosowanych WSG.

wyniki miejsca 1-15 (do pobrania)

wyniki miejsca 16-33 (do pobrania)

 
 

 

 

09.04.2013 R.

V Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - etap centralny część praktyczna 18.04.2013r.

Przypominamy, że podczas finału OWH dotyczącej zadania praktycznego z obsługi konsumenta w restauracji - mogą pojawić się również zadania dotyczące bezpośredniej obsługi gościa.

 

 

26.03.2013 R.

V Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - etap centralny 16-19.04.2013r.

Serdecznie zapraszamy na etap centralny zakwalifikowanych uczniów z etapu okręgowego wraz z ich opiekunami. Etap centralny odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu.
Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego i ich opiekunów jest sfinansowany ze środków organizatorów. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
Adres hotelu, w którym będzie zakwaterowanie:
ZSE-H
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 45560
http://www.ckp.info


program etapu centralnego - do pobrania


 

11.03.2013 R.

Olimpiada - patronat honorowy MSiT

Z przyjemnością informujemy, o objęciu patronatem honorowym przez panią Joannę Muchę Ministra Sportu i Turystyki piątej edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. do pobrania

 

 

18.02.2013 R.

ETAP CENTRANY JUŻ NIEDŁUGO

Informacja na temat etapów OWH  została umieszczona na tej stronie we wrześniu ubiegłego roku. Jednak w związku z wieloma zapytaniami przypominamy:

Olimpiada jest trójstopniowa.

 I Etap – szkolny do 15.11.2012 roku

II Etap – okręgowy (centrale okręgów) 9.01.2013 roku

III Etap – centralny (Kołobrzeg) 16-19.04.2013 roku

 

16.11.2013 r.

 WYNIKI ETAPU OKRĘGOWEGO V OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

Do etapu okręgowego V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej przystąpiło łącznie 330 uczniów z całej Poslki. Do Etapu Centralnego Olimpiady WIedzy Hotelarskiej dostalo się 33 uczniów. Największa liczba uczniów, którzy dostali się do finału zmagała się w Krakowie (aż 9 uczniów dostało się do finału), Jeleniej Górze (7 uczniów) i Poznaniu (6 uczniów). Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!

Wyniki do pobrania

  

11.01.2013

ETAP OKRĘGOWY V OLIMPIADY  WIEDZY HOTELARSKIEJ

Już za nami!  Do etapu okręgowego przystąpiło łącznie 300 uczniów. Do probrania test wraz z odpowiedziami z etapu okręgowego OWH.

19.12.2012

Szanowni Państwo, poniżej infomacja na temat etapu okręgowego. Wykaz okręgów do pobrania

informacja o trybie przeprowadzenia etapu II Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i zadaniach Komisji Okręgowej

Wymagany od uczestnika II etapu dokument: legitymacja szkolna (ew. dowód osobisty) 

 5.12.2012

Szanowni Państwo, przekazujemy listę szkół zakwalifikowanych  i zgłoszonych do etapu okręgowego, który odbędzie się w centralach okręgów 9 stycznia 2013 roku.

do pobrania

 21.11.2012

Szanowni Państwo, przypominamy o możliowści przesyłania propozycji pytań do zadań testowych na adres bankpytan@byd.pl  Pytania te zostają przekazane do pracowników naukowych WSG w Bydgoszczy, którzy odpowidają za przygotowanie testów na etap okręgowy i centralny.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które pytania do nas już wysłały. 

 

24.10.2012

Zgłoszenia do etapu szkolenego V OWH  do pobrania

  

24.09.2012

Przypominamy, że zgłoszenia etapu szkolenego dokonujemy do 15 października w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie do pobrania

  

20.09.2012
 

W dniu 17 września br. odbyło się spotkanie organizatorów Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, na którym ustalono harmonogram działań związanych z piątą edycją Olimpiady. 

Celem organizatorów jest szczególne wyróżnienie tej edycji, oraz uhonorowanie osób, które przyczyniają się do rozwoju idei hotelarstwa oraz zapewniają liderom szkół hotelarskich optymalnych warunków współzawodnictwa i prawdziwą satysfakcję z dążenia do perfekcji w trudnym ale i wyjątkowym zawodzie hotelarza.

Aktywizując młodzież w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu wiedzy zawodowej pamiętamy o tym, że nasze hotele będą tak dobre, jak ludzie, którzy w nich pracują.


18.09.2012

V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „funkcjonowanie gastronomii w hotelarstwie” odbędzie się w następującym układzie czasowym.

Olimpiada jest trójstopniowa.

 I Etap – szkolny do 15.11.2012 roku

II Etap – okręgowy (centrale okręgów) 9.01.2013 roku

III Etap – centralny (Kołobrzeg) 16-19.04.2013 roku


 

Z archiwum...

 20.04.2012

Mamy Mistrzów IV OWH!

Ju

Aktualności

16 grudnia 2011Przypominamy o terminie etapu okręgowego
Przypominamy o terminie etapu okręgowego: 11.01.2012 (środa) godz. 12:00
Szczegóły
30 listopada 2011Lista uczestników zakwalifikowanych
Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego zostanie umieszczona 3.12.br
Szczegóły
25 listopada 2011W związku z wieloma pytaniami informujemy
W związku z wieloma pytaniami informujemy, iż w poszczególnych etapach Olimpiady Hotelarskiej mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia