Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Etap Centralny

załącznik nr 1: Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności ucznia w pracy recepcji w języku obcym

załącznik nr 2: Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności nakrycia do stołu

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia