Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Zgłoszenia uczniów do etapu okręgowego X OWH (aktualizacja 20.12.2017)

W związku z brakiem 70 protokołów z eliminacji szkolnych (I etapu olimpiady) prosimy o ich pilne przeslanie za pomocą elektronicznego formularza.

Lista zgłoszeń uczniów (stan na 20.12.2017) do pobrania

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia