Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Etap Okregowy

dane okręgów

nr okręgu dane teleadresowe
1

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
Sekretariat Okręgu nr 1 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
ul. Morska 77
81-222 Gdynia
mgr Katarzyna Thiel-Winkler

2 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
Sekretariat Okręgu nr 2 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 27
58–500 Jelenia Góra
mgr Barbara Cymańska-Garbowska
3

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
Sekretariat Okręgu nr 3 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
os. Spółdzielcze 6
31-943 Kraków

mgr Małgorzata Nawracaj

4 Zespół Szkół Handlowych
Sekretariat Okręgu nr 4 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
Ul. Śniadeckich 54-56
60–774 Poznań
mgr Anna Strykowska
5

Zespół Szkół Gospodarczych
Sekretariat Okręgu nr 5 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
ul. Spytka Ligęzy 12
35–055 Rzeszów
mgr inż. Danuta Richert

6 Zespół Szkół nr 8
Sekretariat Okręgu nr 6 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
al. 3 Maja 1 A
70–214 Szczecin
mgr Kamila Sosnowska-Szpak
7 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
Sekretariat Okręgu nr 7 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
ul. Krasnołęcka 3
00-734 Warszawa
mgr Maria Peć
8 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Sekretariat Okręgu nr 8 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
ul. Reymonta 2
43-460 Wisła
mgr Ewa Macoszek
9

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Jarosława Iwaszkiewicza

Sekretariat Okręgu nr 9 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
ul. Konarskiego 5
85-066 Bydgoszcz
dr Sebastian Wagner

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia