Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Etap Okregowy

DANE OKREGÓW WRAZ Z NUMERACJĄ:

OKRĘG NR 1 

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Sekretariat Okręgu nr 1 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Morska 77, 81-222 Gdynia, mgr Katarzyna Thiel-Winkler

OKRĘG NR 2 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Sekretariat Okręgu nr 2 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 27, 58–500 Jelenia Góra, mgr Barbara Cymańska-Garbowska

OKRĘG NR 3 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice, mgr Karina Chlebda

OKRĘG NR 4 

Zespół Szkół Handlowych, Sekretariat Okręgu nr 4 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Śniadeckich 54-56, 60–774 Poznań, mgr Anna Strykowska

OKRĘG NR 5

Zespół Szkół Gospodarczych, Sekretariat Okręgu nr 5 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Spytka Ligęzy 12, 35–055 Rzeszów, mgr inż. Danuta Richert

OKRĘG NR 6

Zespół Szkół nr 8, Sekretariat Okręgu nr 6 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, al. 3 Maja 1 A, 70–214 Szczecin, mgr Kamila Sosnowska-Szpak

OKRĘG NR 7

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1, Sekretariat Okręgu nr 7 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Krasnołęcka 3, 00-734 Warszawa, mgr Jolanta Kitura

OKRĘG NR 8

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Sekretariat Okręgu nr 8 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Reymonta 2, 43-460 Wisła, mgr Ewa Stanna

OKRĘG NR 9

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza, Sekretariat Okręgu nr 9 Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz, dr Sebastian Wagner

OKRĘG NR 10

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka, mgr Joanna Biskup

OKRĘG NR 11

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja, ul. M.Kajki 4, 19-300 Ełk, mgr Karolina Kędzierska-Głódź

OKRĘG NR 12

Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła, mgr Małgorzata Gzela

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia