Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Dokumenty do pobrania

załącznik nr 1: Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności ucznia w pracy recepcji w języku obcym
załącznik nr 2: Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności nakrycia do stołu

 

Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej następuje do 15 października każdego roku

(Regulamin OWH §7 Terminarz OWH)


GŁÓWNY KOMITET OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 505-020-095

olimpiadahotelarska@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia