Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Witamy

XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Tytuł przewodni "Działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii"

Z wielką przyjemnością Witamy Was na internetowej stronie Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (OWH).
Wszystkim zainteresowanym radośnie ogłaszamy, że  w roku szkolnym 2020/21  planowana jest  kolejna edycja naszego ważnego edukacyjnego wydarzenia.  

Olimpiada odbędzie się w podobnej formule, z zachowaniem odpowiednich jakościowych standardów oraz wykształconych i dobrze funkcjonujących struktur i przy współpracy sprawdzonych partnerów.  Głównym organizatorem OWH będzie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 

Niezmiennie wśród głównych celów Olimpiady realizowane będą: 

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji,
  • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
  • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
  • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
  • prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami,
  • integracja środowiska hotelarskiego.

Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej następuje do 15 października każdego roku

(Regulamin OWH §7 Terminarz OWH)


GŁÓWNY KOMITET OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 505-020-095

olimpiadahotelarska@byd.pl

Protokół z eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Do etapu okręgowego OLIPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Dodaj kolejnego ucznia

Dodatkowe informacje:

Informacje o opiekunie,który przyjedzie z młodzieżą na eliminacje okręgowe:

Aktualności

2 grudnia 2020Test próbny etapu okręgowego

Godziny rozpoczęcia testu próbnego dla poszczególnych szkół.

Szczegóły
24 listopada 2020PILNE!

Szanowni Państwo przygotowujemy test próbny etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Szczegóły
18 listopada 2020Etap okręgowy - lista szkół

Szanowni Państwo,

do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej przystąpiły szkoły, które zostały umieszczone na załączonej liście.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia