Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Lista Olimpiad MEN

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy znajduje się na aktualnym wykazie olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Szanowni Państwo,

aby rozwiać Państwa wątpliwości dołączamy link do aktualnego wykazu Olimpiad MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktualizacja-komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-22-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy

Zatem, nie ma zagrożenia, że finaliści nie będą zwolnieni z egzaminu zawodowego.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia