Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Etap okręgowy XI OWH

Informujemy, że etap okręgowy XI OWH odbędzie się w piątek 4 stycznia 2019 roku

Termin przeprowadzenia II etapu OWH: piątek 4 stycznia 2019 roku

  • Godzina rozpoczęcia II etapu OWH: 12.00
  • Godzina stawienia się uczestników II etapu OWH w siedzibie okręgu: 11.15 (czynności organizacyjne)
  • Wymagany od uczestnika II etapu dokument: legitymacja szkolna (ew. dowód osobisty)

siedziby okręgów do pobrania

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia