Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Patronat honorowy MEN

Szanowni Państwo, jesteśmy dumni, że pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej objęła patronatem honorowym X Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia